Papier mache ja minä

Olen työskennellyt sanomalehtipaperista tekemäni paperimassan parissa vuosikausia ja kehittänyt materiaalia aina omiin tarkoituksiini sopivaksi. Lukuisat peilit ja reliefit teemoineen ja piensarjoineen sekä yksittäiskappaleet ovat kulkeneet ja kulkevat yhä mukana, tänä päivänä pienemmillä sivupoluilla.

Nykyisin työskentelyni pääpaino on veistokset. Tutkimalla, kokeilemalla ja tekemällä vuosia töitä materiaalin parissa olen löytänyt paperimassalle sopivia rakenteellisia ratkaisuja ja työstämistapoja, jotka johtavat kestävään ja lujaan lopputulokseen ja tukevat taiteellisia päämääriäni.

Materiaalin keveys antaa mahdollisuuden mittasuhteiden poikkeamille ja erilaisten painoarvojen korostamiselle. Pieni voi kantaa isoa ja raskasta, kaikki on mahdollista. Sanomalehdestä tehty paperimassa antaa tulokulmaa ja mahdollisuuksia ja toisaalta asettaa ehtoja - se on vaativa ja aikaa vievä materiaali. Haluan teosteni kautta tuoda esille tätä minulle rakasta, mutta yleisesti taiteessa vähän käytettyä materiaalia, jätepaperia.

Asioiden ja tapahtumien pohdiskelu tuottaa ajatustasolla paljon visuaalista materiaalia, veistokseni ovat näitä ideoita, ajatuksen vapaata liitoa. Staattinen veistos kuvaa pelkän olemisen sijaan myös liikettä ja tekemistä. Muutos saattaa tapahtua, ainakin jokin liikahtaa.

Kuvaan suuria teemoja yksityisen ja pienen kautta, mittakaava muuttuu. Teoksissa liikkuvat ihmisen kaltaiset olennot, jotka huseeraavat omiaan, mutta joutuvat kantamaan vastuuta teoistaan ja muista. Myös kaikki muut elämänmuodot, ympäristö ja meri kulkevat rinnalla. Kertovat omaa tarinaansa. Vastuunkanto itsestä laajenee vastuuseen koko elonkehästä, kaikista elämänmuodoista ja ympäristöstä.

Kollaasit

Leikkelen ja liimailen kuvia kollaasitekniikalla vanhasta ja uudesta paperimateriaalista - kuvista, väripapereista, paperisilpusta ja roskapapereista, pakkausmateriaaleista, käsintehdystä paperista ja itsetehdyistä printeistä.

Kaikki kelpaa ja kaikki säilyy järjestyksessä omissa laatikoissaan. Kun materiaalia sitten pilkkoo ja sekoittelee, tutulta tuntuva kuvamaailma liikahtaa vieraisiin maisemiin ja outoihin tunnelmiin – ehkä aivan uusiin ajatuksiin.

Uniikit, alkuperäiset kuvat printataan korteiksi ja kuvatauluiksi. Kuvatauluista osan myyn kehystettyinä.


Papier Mache and I

I have worked with pulp I make from newspaper for years and I have developed it to suit my own purposes. Numerous mirrors and reliefs, small series as well as individual pieces are still included in my work today but on smaller side paths.

Today, the main focus of my work is sculpture. By researching, experimenting and working for several years with the material I have found suitable solutions and working methods which lead to a sustainable and robust outcome and support my artistic goals.

The lightness of the material allows dimensional deviations and different emphasis on weight. Small can carry big and heavy - anything is possible. Papier Mache provides opportunities and also sets conditions - it is a demanding and time consuming material. I want to bring through with my works this material, which is dear to me, but generally little used in art - waste paper.

Pondering on things and events produces a lot of visual material on a mental level and my sculptures are these ideas, free trains of thoughts. Static sculpture describes movement and doing rather than just being. Change may occur and something may move.

I describe larger themes through private and small, the scale can change. In the works human-like beings potter around on their own but also take responsibility for their actions and those of others. Also, all other life forms, environments and the sea walk along. They tell their own story. The responsibility for oneself is expanding responsibility for the whole life cycle, all life forms and the environment.

Collage

I cut and glue the pictures using collage techniques from old and new paper materials - pictures, colour paper, packaging materials, handmade paper and self-made prints.

Everything can be utilised and everything stays in its own box. When the material is cut and mixed, the familiar world of images transforms into strange landscapes and strange moods - perhaps even to new ideas.

Unique, original images are printed as cards and charts. Some of the charts are sold framed.