PAPIER MACHÉ JA MINÄ

Papier maché, paperimassa, on ollut materiaalini jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien.
Valmistan paperimassan itse sanomalehtipaperista. Paperimassa on vahva ja joustava, mutta vaativa materiaali työstää.

Suunnittelen ja toteutan työni yksittäiskappaleina ja teemallisina piensarjoina. Sarjat rakentuvat idea- ja muotomaailman mukaan, pintakäsittelyltään nekin ovat käsinmaalattuja yksittäiskappaleita.

Teen mielelläni esineellisiä rakenteita; reliefejä ja sisustusesineistöä. Tarvittaessa käytän puurunkoa tai muottia. Työskentelyyni käsityömuotoilijana on aina kuulunut vahva taiteellisen työn ja käsityön laadun liitto.

Materiaalivalinnat ja rakenteelliset ratkaisut tukevat sitä taiteellista päämäärää, johon työssäni pyrin. Työskentelyni lähtökohdissa on löyhä yhteys lapsuuteni maisemiin, rakennettuun ympäristöön ja esinemaailmaan Kotkan saaristossa.

En hae ajankuvaa, vaan lapsuudenmaisemat toimivat visuaalisena arkistona muistikuvilleni ja niiden tulkinnoille.

KOLLAASIT

Leikkelen ja liimailen kuvia kollaasitekniikalla vanhasta ja uudesta paperimateriaalista - kuvista, väripapereista, paperisilpusta ja roskapapereista, pakkausmateriaaleista, käsintehdystä paperista ja itsetehdyistä printeistä.

Kaikki kelpaa ja kaikki säilyy järjestyksessä omissa laatikoissaan. Kun materiaalia sitten pilkkoo ja sekoittelee, tutulta tuntuva kuvamaailma liikahtaa vieraisiin maisemiin ja outoihin tunnelmiin – ehkä aivan uusiin ajatuksiin.

Uniikit, alkuperäiset kuvat printataan korteiksi ja kuvatauluiksi. Kuvatauluista osan myyn kehystettyinä.


PAPIER MACHÉ AND I

Papier maché, or pulp, has been my material of choice since the early 1990s. The pulp I make myself from old newsprints. It is a strong, flexible material but is also demanding to work with.

I design and carry out my work in individual pieces and small theme series. My series are built on an idea and thematic shape but each piece is individually hand painted.

I like to make material structures, reliefs and interior design objects. If necessary, I build upon a wooden body or mould.

As a design maker my work has always been a strong union of the quality of artistic work and craftmanship. For each piece or series, I choose materials and structural solutions to support the artistic goal.

The source of my output and work is loosely connected to my childhood memories and the constructed environment in the archipelago of Kotka. I do not try to create period pieces, but my work is more a visual archive of memories, childhood landscapes and their interpretation.

COLLAGUE

I cut and glue the pictures using collage techniques from old and new paper materials - pictures, colour paper, packaging materials, handmade paper and self-made prints.

Everything can be utilised and everything stays in its own box. When the material is cut and mixed, the familiar world of images transforms into strange landscapes and strange moods - perhaps even to new ideas.

Unique, original images are printed as cards and charts. Some of the charts are sold framed.