Kortit / Cards
Muistikuvia / Memories

100x100 mm taitettu / folded
150x150 mm / 210x210 mm
muistikuvia

5

muistikuvia

15

muistikuvia

27

muistikuvia

44

muistikuvia

45.3

muistikuvia

8

muistikuvia

21

muistikuvia

29.2

muistikuvia

44.1

muistikuvia

49

muistikuvia

10

muistikuvia

22.1

muistikuvia

31

muistikuvia

45

muistikuvia

53

muistikuvia

11

muistikuvia

23

muistikuvia

33

muistikuvia

45.1

muistikuvia

55

muistikuvia

12

muistikuvia

26

muistikuvia

42.1

muistikuvia

45.2

muistikuvia

56

Vuoden aikoja / Seasons

75x135 mm / 90x160 mm taitettu / folded
vuodenaikoja

1

vuodenaikoja

2

vuodenaikoja

3

vuodenaikoja

4

vuodenaikoja

5

Kuvia - Kuvituksia / Pictures

75x155 mm
kuvia-kuvituksia

1

kuvia-kuvituksia

2

kuvia-kuvituksia

3

kuvia-kuvituksia

4

kuvia-kuvituksia

5

Ohi kulkijoita / Passers By

140x200 mm
ohi kulkijat

1

ohi kulkijat

6

ohi kulkijat

2

ohi kulkijat

7

ohi kulkijat

3

ohi kulkijat

8

ohi kulkijat

4

ohi kulkijat

9

ohi kulkijat

5

ohi kulkijat

10