LEENA LINNALAAKSO STUDIO

TYÖHUONE / STUDIO
Asun ja työskentelen Kotkassa / I live and work in Kotka, Finland

TIEDUSTELUT / CURIOUS
leena.linnalaakso@sulo.fi, +358 50 581 6491
Facebook: Leena Linnalaakso Studio

avaruus